Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Epost avloser@rrvaldres.no

Bente Brenden Tlf 456 37 086 (Ute i permisjon)

Solveig Dokkebakke Tlf 919 02 773

Beredskapstelefon: 900 64 316

Styreleder Jostein Wårum Tlf 992 93 448

Nestleder Ola Bondlid Tlf 412 63 237

Styremedlemmer:

Astrid Hagen Tlf 993 58 450
Gro Berge Tlf 951 16 675

Vara til styret:

Ola Thorsrud

Hallgeir Kvaal

Verneombud Hans Johan Houmb Tlf: 993 832 66