Valdres Landbrukstjenester

Infobrev 16.10.2018

Det er nytt system for søknader om tilskudd til avløsere ved sykdoms avløsning. Vedlagt et litt info fra Landbruskdirektoratet.

På nettsidene til Landbruskdirektoratet kan dere finne ytterligere informasjon – blant annet en instruksjonsfilm om hvordan søknaden skal fylles ut: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom#nytt-system-for-soeknad-om-tilskot-til-sjukdomsavloeysing-

Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg.

Fra september lønn endrer vi på delt dag og helg/helligdagstillegg slik at det stemmer med overenskomsten.

For delt dagsverk utbetales for alle satser et tillegg pr time tilsvarende 2,3 % av overenskomstens nybegynnersats for avløser u/agronomutdanning (162,5 t. pr. mnd). Tillegget avrundes opp til nærmeste 10 øre. Tidligere kr. 2,10 pr.time nå Kr. 3,20 pr. time

Det betales et tillegg på 25% pr. arbeidet time a) mellom kl. 13.00 lørdager og kl. 24.00 søndag b) mellom kl. 13.00 og kl. 24.00 jul- og nyttårsaften c) mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai. Tidligere Kr. 40,- pr time nå altså 25 % av timelønn. Viktig at dere huker av på timelisten for delt dag og helg/helligdagstillegg.

Nedenfor er lenke til overenskomst med timepris.

Kjeledress /fjøsdress med NLT logo vil vi bestille for dere som ønsker det. Dressen har vind og vanntett stoff på ben, mage og fra albuen og ned på ermene. Se bilde nedenfor, det er det grønne som er vind og vanntett.

Dere må bestille hos oss senest 20.10.2018. Bestilling kan gjøres på mail til avloser@rrvaldres.no eller tlf: 456 37 086. Husk å oppgi antall og størrelse. Pris Kr. 632,81 u/mva og frakt. Kjeledressen må så hentes på kontoret vårt på Næringshagen Fagernes. Vi kan selvsagt være behjelpelig med frakt til våre kontorer i Hedalen og Bagn.

Nedenfor er lenke til størrelsesguide.

Vi jobber med hjemmeside og forhåpentligvis vil vi i løpet av oktober ha en hjemmeside hvor dere kan hente info. Kom gjerne med innspill! Adressen vil bli www.valdreslandbrukstjenester.no

MåltabellLivold_2017

kopi-av-525-minstelonnstabell-jordbruk-og-gartneri-01-04-2018

Sykdomsavløsning_Info til kommuner og avløserlag 090818