Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Epost avloser@rrvaldres.no

Bente Brenden Tlf 456 37 086

Solveig Dokkebakke Tlf 919 02 773

Beredskapstelefon: 900 64 316

Styreleder Jostein Wårum Tlf 992 93 448

Styremedlemmer:

Astrid Hagen Tlf 993 58 450

Gro Berge Tlf 951 16 675

Cecilie Sørli

Vara til styret:

Odd Jørgen Bergheim

Øyvind Reinlie

Amund Grønhaug

Verneombud Hans Johan Houmb Tlf: 993 832 66