Valdres Landbrukstjenester

Digital legehjelp frå Hjemmelegene

Alle som har If Vertikal helseforsikring gjennom NLT har no tilgang til digital legehjelp frå Hjemmelegene. Denne tenesten er inkludert i helseforsikringa og kan dermed nyttast utan ekstra kostnadar. Klikk deg inn på vedlegget og les meir om tenesten.

Produktark Hjemmelegene 

Har du ikkje helseforsikring så kan du tinga den her om du er medlem eller avløysar i eitt av våre medlemsføretak