Valdres Landbrukstjenester

Nye åpningstider på Fagernes

På grunn av lite trafikk blir åpningstidene på Fagernes redusert fra og med uke 41.

Kontoret vil heretter være åpent hver onsdag fra kl. 09.00 – 15:00 og de tre siste dagene før frist for innlevering av timelister. Frist for innlevering av timelister er den 22. hver måned, med unntak av desember hvor frist for innlevering er 15. desember.

Skulle det være behov for bistand utenom åpningstider, er det mulig å avtale møte med Solveig på telefon 919 02 773.