Kontaktinformasjon

Epost avloser@rrvaldres.no

Bente Brenden Tlf 456 37 086

Solveig Dokkebakke Tlf 919 02 773

Beredskapstelefon: 900 64 316

Styreleder Roger N. Lyseng Tlf 957 94 183

Nestleder Sigrunn I. Gullaksen Tlf 468 21 333

Ansattrepresentant i styret  Hans J. Houmb Tlf  993 83 266

Styremedlemmer:

Ola Bondli Tlf 41263237
Jostein Waarum Tlf 992 93 448
Vara til styret:

Knut Roar Aaberg

Ola Thorsrud

Hallgeir Kvaal

Verneombud Jorunn Bergsbakken tlf 91851459