Valdres Landbrukstjenester

Søknad om tilskudd til avløser ved sykdom mv.

Fra 1.august 2018 kom det endringer og søknaden skal nå sendes inn elektronisk gjennom altinn.no

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å søke.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/avl%C3%B8sning-ved-sykdom-mv